Axel Thormählen född 1945, från Brake i norra Tyskland, kom till Sverige 1969 som bokhandlare. Han blev sedan författare på heltid och bosatte sig på den skånska landsbygden, men fortsatte att skriva på tyska. Romanerna Hanky och Hanna utkom i Tyskland 1978 respektive 1983. Den första bok som utgavs i Sverige var novellsamlingen De närvarande (ellerströms, 1987), och därefter följde romanen Wilhelm (ellerströms, 1993). Ytterligare en novellsamling, Verksamhetsberättelser, utkom 1996 på samma förlag.

Novellsamlingen De närvarande togs emot med stort beröm. "Han har en personlig stil, en tematisk variation och en känsla för de utsatta som inte undgår att gripa", skrev till exempel Evald Palmlund i SDS.

Om romanen Wilhelm skrev recensenterna bland annat: "[Thormählens] analys av människans förmåga, eller oförmåga, att övervinna sådana upplevelser som radikalt utmanar de kategorier vilka definierat henne som rationellt subjekt präglas av både medkänsla och stark inlevelse." Magnus Eriksson, SvD

"Romanen är en respektlös, uppfriskande skildring av Tyskland i går och i dag." Karin Engvén, Bibliotekstjänst

Axel Thormählen

Innehåller åtta sträva, intensiva berättelser ur samtiden som präglas av en illusionslös psykologi, där medkänsla ändå är utgångspunkten, och en ovanlig förmåga till satir och svart humor. Om sitt författarskap skriver Thormählen själv: Det ställer människan och möjligheterna i medelpunkten. Med varje gestalt börjar för mig en ny livserfarenhet, jag följer den och det ofta absurda försöket att fylla tillvaronskorta tidsrymd med en innebörd. För att kunna finnas till, måste man först beröra jorden; ett par av de gestalter jag beskriver glöder och förkolnar vid försöket. Andra finner åtminstone hoppet om ett fotfäste.

Beställ via förlagets hemsida, www.ellerstroms.se


Banktjänstemannen Frieder K. är en valnlig familjefar som ställs inför ett ovanligt problem. Vissa tecken tyder på, att hans just avlidne far Wilhelm inte utan vidare låter sig bringas ur världen. Wilhelm dyker upp på det mest oväntade platser, och vissa handlingar finns inte där de borde vara. Frieder offrar dyrbara semesterdagar för att lösa "mysteriet Wilhelm" men blir bara alltmer osäker. Hans välordnade värld hänger helt plötsligt inte ihop längre. Frieder förändras under sitt sökande efter Wilhelm. Han börjar accepteraockså det ovissa och skrämmande i tillvaron, och gränsen mellan hans och faderns identiteter blir alltmer diffus för honom. Ur hans synvinkel blir tankegångar och handlingarsom för utomstående ter sig absurda, för att inte säga groteska, enbart logiska och nödvändiga.
Romanen om Frieder och hans far utspelar sig inom en generations nutid och förflutna, en generation vars första år sammanföll med Tredje Rikets Tyskland.

Beställ via förlagets hemsida, www.ellerstroms.se

Ytterligare 13 konturskarpa berättelser. De nya berättelserna visar på en breddning av Thormählens litterära register. Förutom inslaget av svidande samhällssatir, som känns igen från de tidigare böckerna, ingår tre sinsemellan mycket olika kärlekshistorier i denna samling. Vidare finns reflexioner kring skeendena inom och utom den tysk-svenska verklighetens råmärken och en avslutande, klassisk julberättelse som suddar ut gränser av mer än ett slag.

"Berättelserna präglas av Thormählens finurliga infallsvinklar och ironiska distans och försätter läsaren omväxlande i en road och eftertänksamt allvarlig stämning."

Monika Ivarsson, Skånska Dagbladet

"Inte minst den skenbart paradoxala föreningen av satir och solidaritet, av lekfull distans och djup humanitet, gör läsningen till ett oavbrutet nöje."

Magnus Eriksson, Svenska Dagbladet

"Hans verksamhetsberättelser vill värna det skapande momentet i människors liv."

Göran Lundstedt, Sydsvenska Dagbladet


Beställ via förlagets hemsida, www.ellerstroms.se

Kremberg En julberättelse

Träsnidarmästaren Jacob Kremberg kom förmodligen från Nordtyskland. Många danska och sydsvenska kyrkor smyckas av hans verk, tillkomna i början av 1600-talet. Han är centralgestalten i denna novell, som skildrar händelser en kall decembernatt i en skånsk lantkyrka. 'Kremberg: En julberättelse' är dock ingen dokumentär redogörelse utan en historia om fantasi och skapande tillkommen på fantasins egna villkor.
    Den lilla publikationen, som väger 27 gram och kostar 40 SEK, är det idealiska 'julkortet' till litterärt intresserade vänner och affärsbekanta.Kremberg En julberättelse


Axel Thormählen was born in Lower Saxony in 1945. Trained as a bookseller, he came to Sweden in 1969 to work in a university bookshop in Lund. He's spent most of his life in a quiet country village in southern Sweden, writing and translating.

The author of four novels (three in German, one in Swedish) and two collections of short stories (both in Swedish), he recently published a small selection of short stories in English. The booklet, called The Water Tower and Other Stories, may be ordered from Holmby Press.

Reviewers have praised Thormählen's 'ironic ingenuity', which evokes an 'amused and at the same time thoughtful and serious mood in the reader', his 'moving empathy for vulnerable human beings', and the 'ostensibly paradoxical fusion of satire and solidarity which makes reading him an uninterrupted pleasure'.

A Happy Man or Der Glückliche

Les Figues Press, Los Angeles 2008
http://www.lesfigues.com

Selected short stories by Axel Thormählen, bilingual edition (English/German)

The tales in this collection could hardly be more diverse where content is concerned, ranging from the Christmas story 23 December to the young love of Dyke Crest Lane No. 1. We also meet the Construction Worker who keeps interrupting our lives with his relentless noise, the ancient church servant Thomas who inhabits the cathedrals where we catch our breath, and the old woman for whom the only uplifting thing is the Water Tower which rises near her house. In the familiar Course of Things, illness, healing process, and death go hand in hand; the Happy Man knows that, too, whereas the Churchgoer is still searching for a monumental meaning in life. We’d better make use of our Visiting Hour even if things keep breaking into little pieces, again and again.

http://www.spdbooks.org/Products/20289/a-happy-man-and-other-stories.aspx

Book Reviews Blog
http://www.dalkeyarchive.com/catalog/show_comment/1594
http://skylightbooks.blogspot.com/2008/07/my-encounter-with-happy-man.html
http://www.bookslut.com/fiction/2008_11_013686.php
http://www.theshortreview.com/reviews/AxelThormahlenAHappyMan.htm

Interview with Axel Thormählen
http://www.theshortreview.com/authors/AxelThormahlen.htm

A Happy Man or Der Glückliche

The Water Tower and other Stories

In these six stories, everyday incidents and situations become extraordinary, lingering on in the reader's memory. For instance, the search for the perfect Christmas tree will never be quite the same again after reading '23 December'.

      The pursuit of human happiness in all its different manifestations is at the core of these taut, ironic, and compassionate tales.

The Water Tower and other Stories


Axel Thormählen

Geboren am 11.12.1945 in Nordenham, aufgewachsen in Brake/Unterweser, zog nach Hamburg, wechselte 1969 nach Schweden, wohnt seitdem in Hamburg und Südschweden. 

Adresse zur Zeit:
Holmby 308, SE-247 97 Flyinge,
Tel. (0)46-52523,
Fax 52791
e-mail: hpi.thormahlen@telia.com

Auslandssprecher im VS (Verband deutscher Schriftsteller).

Mitglied im PEN.

Vier Jahresstipendien des schwedischen Schriftsteller-Fonds. 

Veröffentlichungen

HANKY, Roman, 1978, Merlin Verlag, Vastorf

HANNA, Roman, 1983, Merlin Verlag, Vastorf

DE NÄRVARANDE (Die Anwesenden), Erzählungen in schwedischer Übersetzung, 1987, Ellerströms, Lund 

WILHELM, Roman in Übersetzung, 1993, Ellerströms, Lund. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSER (Rechenschaftsberichte), Erzählungen in schwedischer Übersetzung), 1996, Ellerströms, Lund.

SOWEIT VORHANDEN (Erzählungen) E-book, Internet-Edition, 2001

WENN WÖRTER TÖTEN KÖNNTEN (Literaturthriller), Revonnah Verlag, Hannover, 2003, Neuaufl. 2004

KREMBERG En julberättelse (Övers.), Holmby Press, 2005

The Water Tower and Other  Stories (Transl.), Holmby Press, 2006 

Erzählungen und Gedichte in verschiedenen Zeitschriften, u.a. in NURT (Polen), Transit (Schweden), die horen, Scandica, Forum (Deutschland) The New Welsh Review (Wales), und Tempus (Schweden).             

Erzählungen in Anthologien: Ich bin Frau Kanthak (1984) Frontbericht vom Finkenkrug (1988), Besuchszeit (1993), Der Bauarbeiter (übersetzt) in "Världen i Sverige" (Intern.Anthologie, 1995), Patrizier (1996)

Der Ablauf der Dinge (horen 161, Brückenschlag 11/95)

Die längere Erzählung Rechenschaftsbericht erschien 1992 (übersetzt) in der schwedischen Anthologie "Södra Magasinet" (Viken förlag). Veröffentlicht in "die horen" Nr. 183, Sept.96. 23. Dezember Ort der Augen 1998

Sein Kampf, Ort der Augen 1999. Der Kirchgänger Ort der Augen 2001,

An den Wurten 1, Ort der Augen 2002, Gespräch mit Thomas Flandziu (W.Koeppen Gesellschaft) 2/2005,

Gedichte in Anthologie "Nordsee-Mordsee", Wachholz, 2006   

Übersetzung ins Deutsche:

Thomas Millroth, Helmtrud Nyström, Grafik

(Kaleidoskop förlag, 1991)

Sachbuchbeiträge in: "Richtig Reisen Schweden" (Dumont, Köln, 1989, 4.Aufl.93) 

Letzte Veröffentlichungen in Deutschland: 

1988 Frontbericht im Finkenkrug (Erzählung),  Anthologie "Das verfolgte  Wort", Davids Drucke, S.147 - 150 

1991 Der Ablauf der Dinge (Erzählung), die horen Nr.161, S. 95 - 98 

1993 Besuchszeit (Erzählung), Anthologie "Stimmen in der Stille",

       Psychatrie Verlag, S. 25 - 29 

1993 Einweihung (Erzählung), FORUM (IG Medien), 2 Seiten 

1993 Drei Beiträge in "Richtig Reisen Schweden" 4.Aufl.1993, Du Mont,

       Köln, insges. 9 Seiten 

1995 Der Ablauf der Dinge, Brückenschlag, Band 11 

1996 Ich bin ein Patrizier, Anthologie "C:\ literatur", BVJ 

1996 Rechenschaftsbericht (Erzählung), die horen Nr.183 

1998 23. Dezember (Erzählung), Ort der Augen 4/98 

1998 Laila, Anthologie "Grenzenlos", Avlos verlag 

2000 Sein Kampf (Erzählung), Ort der Augen 4/99 

2001 Der Kirchgänger (Erzählung), Ort der Augen 1/01 

2001 SOWEIT VORHANDEN (Erzählungen) internet-edition.com 

2002 An den Wurten 1 (Erzählung), Ort der Augen 3/02 

2003 WENN WÖRTER TÖTEN KÖNNTEN (Literaturthriller/Roman) Revonnah Verlag, Hannover 

2005 Gespräch mit Thomas (Erzählung), Flandziu (W. Koeppen Gesellschaft), 2/2005 

Axel Thormählen


Der Grüne Himmel

jmb-Verlag, 2015
http://www.jmb-verlag.de

„Schlachtfeld Menschheit“: Unter diesem Thema wird in der kleinen südschwedischen Universitätsstadt Lund eine zehntägige Konferenz abgehalten, an der führende Geisteswissenschaftler aus aller Welt teilnehmen. Parallel dazu tagen im medizinischen Bereich Experten der Kardiologie. Bei einem Ausflug am ersten Tag vermischen sich einige der Teilnehmer in einem kleinen Wald außerhalb von Lund. Dieser Wald ist danach der wirkliche Mittelpunkt der Handlung. Jeden Tag treffen sich dort verschiedene Personen und machen Spaziergänge, wobei zuweilen merkwürdige Dinge passieren.

Dieser Roman besteht aus Episoden. Während der jeweiligen Spaziergänge werden zentrale Aspekte unseres Menschenlebens angesprochen. Dazu gehören Alter und Kindheit, Liebe, Krankheit und Tod sowie Kunst, Lüge und Zukunft. Axel Thormählen beschreibt die Geschehnisse in einem warmen und zeitweise humoristischen Ton. Ohne vor den tiefsten Unruhen der Menschenseele haltzumachen, bietet dieser zugleich besinnliche und fantasievolle Roman vor allem Trost.

Bestellung für Der Grüne Himmel an Jens Bolm .Der Grüne Himmel - Axel Thormählen


Der letzte Wikinger

JMB Verlag Hannover
ISBN 9783944342542
Preis Euro 12,95

Endlich gibt es eine Auswahl der besten Erzählungen von Axel Thormählen auf Deutsch:

Über die in den U.S.A. herausgegebene Auswahl A Happy Man and other Stories (Les Figues Press) schrieb Claude Rawson, Literaturprofessor an der Yale University: „Ein entzückendes, ungewöhnliches, hochindividuelles Buch mit einer milden Weisheit, manchmal beunruhigend oder belustigend oder beides zugleich, aber immer unverwechselbar.“

Bestellung für Der letzte Wikinger an Jens Bolm .Das Haus an Piccadilly


Der Weg nach Altenburg

jmb-Verlag, 2013
http://www.jmb-verlag.de

"Ein schauerlicher Bericht aus dem Niemandsland des Lebens".

Bestellung für Der Weg nach Altenburg an Jens Bolm .

http://www.nwzonline.de/person/thormählen,axel

http://www.431verstaerker-magazin.de/2014/01/07/rezension-axel-thormaehlens-erzaehlung-weg-nach-altenburg/

Dass sein Freund Hannes sich das Leben genommen hat, kann der Erzähler nicht glauben und reist daher an den Ort seiner Kindheit, um Hannes zu suchen. Statt des gebuchten Express-Zuges steigt er allerdings in den Regional-Schnellzug mit gleichem Fahrziel ein. Die eigenartige Stimmung der Passagiere, ihr entweder manisches oder geradezu phlegmatisches Verhalten und der düstere, unwirkliche Ausblick aus dem Fenster während dieser langen Bahnfahrt hätten als Warnung gesehen werden können, denn als der Protagonist in Rade am Fluss ankommt, ist nichts mehr so, wie es war.

Die Stadt, die ihm schon seit seiner Kindheit vertraut ist, erkennt er kaum wieder. Sie ist wie ausgestorben, die meisten Lichter sind aus, die Stadt liegt in fast vollkommener Dunkelheit und die wenigen Menschen, denen er begegnet, scheinen ihrer Identität beraubt zu sein. Seine Suche nach Ansprache, nach einem Telefon, einem Taxi oder nach Hannes wird immer beängstigender, bis er in einer Bar findet, was er gesucht hat. Oder doch nicht? Die menschenleeren Straßen, die skurrilen Bars und die einst vertraute Stadt, die nurmehr von Namenlosen bevölkert scheint, werden immer mehr zu einem Alptraum. Gelingt es dem Erzähler nach Altenburg zurückzukehren oder sitzt er bis in alle Ewigkeit in dieser düsteren Stadt fest?

Mich hat die poetische Sprache des Erzählers und die mystische Stimmung der Geschichte sofort in den Bann gezogen. Ich fühlte mich an Kafka oder E.T.A. Hoffmann erinnert und nahm wie selbstverständlich neben den Reisenden im Zug Platz. Fast schien die nicht nur äußerliche Heimatlosigkeit der anderen auch von mir Besitz zu ergreifen, so dass ich die wenigen Seiten wie im Fieber umblätterte und doch am Ende froh war, noch einmal den Absprung vom Zug geschafft zu haben.

Fazit: Es handelt sich um ein kleines Büchlein, aber um eine feine Geschichte. Auch die vier Illustrationen von Peter K. Kirchhof sind sehr passend und stimmungsvoll. Die Handlung von “Der Weg nach Altenburg” ist in der Gegenwart angesiedelt, doch die Form folgt der Tradition des fantastischen Erzählens. Eine mitreißende Geschichte, die ins Innere und dann wieder an den Ausgangspunkt zurückführt. Besonders für eine kurze Bahnfahrt geeignet, die noch Zeit zum Nachdenken lässt, die dieser Lektüre unbedingt folgen sollte.

Axel Thormählens Erzählung „Der Weg nach Altenburg“ ist erschienen im jmb Verlag für EUR 6,00 – Taschenbuch, 60 Seiten, unter ISBN 978-3944342160.

Über den Autor: Axel Thormählen wurde am 11.12.1945 in Nordenham geboren und wuchs in Brake/Unterweser auf. Später zog er nach Hamburg, wechselte 1969 nach Schweden und wohnt seitdem in Hamburg und Südschweden. Er ist Mitglied im PEN, Auslandssprecher im VS (Verband deutscher Schriftsteller) und hat bereits vier Jahresstipendien des schwedischen Schriftsteller-Fonds erhalten.

Laila Mahfouz, 7. Januar 2014Der Weg nach Altenburg - Axel Thormählen


Das Haus an Piccadilly

jmb-Verlag, 08 Juni 2012
http://www.jmb-verlag.de

Ein geheimnisvolles Haus in London erregt seit Jahren die Neugier von Leo Norman. Durch unheimliche Umstände gelangt er an das riesige Schlüsselbund dieses Hauses und stattet ihm einen unvergesslichen Besuch ab ...

Bestellung für Das Haus an Piccadilly an Jens Bolm .

"Hinter Thormählens Sprachwitz steckt ein Philosoph!"
Kunst + Kultur No. I/09Das Haus an Piccadilly


Eine Wintertaufe und andere weihnachtliche Erzählungen

jmb-Verlag, 2010
http://www.jmb-verlag.de

Das Phänomen „Weihnacht“ hat schon viele Schriftsteller/innen fasziniert. Einige Weihnachtsgeschichten, z. B. Charles Dickens’ A Christmas Carol, sind mittlerweile Klassiker der Weltliteratur. Das Thema erschöpft sich nicht; immer wieder gibt es neue Aspekte von diesem Fest der Hoffnung, das mitten im Winter den Alltag vorübergehend vertreibt. Dazu gehören die bis zum Heiligabend aufgesparten Erwartungen, die manchmal erfüllt werden und manchmal nicht. Axel Thormählen wollte eigentlich nur die eine echte Weihnachtsgeschichte schreiben und dabei das Geheimnis lüften, was Menschen mit diesem Fest verbindet. Es hat sich aber erwiesen, dass das mit einer einzigen Geschichte nicht möglich ist. Allerdings unterscheiden sich die hier vorliegenden fünf Erzählungen wohl in ihrem Ausgangspunkt, doch nicht in der Aussage, nämlich dass Wunder passieren, auch wenn sie als solche nicht wahrgenommen werden. Zuweilen geschehen sie eben gerade zur Weihnachtszeit.

Bestellung für Eine Wintertaufe und andere weihnachtliche Erzählungen an Jens Bolm .
Eine Wintertaufe
Zahngold

jmb-Verlag, 2009
http://www.jmb-verlag.de

Worin liegen die wahren Werte?
Diese Frage stellt sich in den Finanzkrisen unseres Lebens immer wieder, und in der vorliegenden Geschichte plagt sie auch den Erzähler. Eine Antwort darauf wäre buchstäblich Gold wert.

Bestellung für Zahngold an Jens Bolm .

Zahngold Erzählung
A Happy Man oder Der Glückliche

Les Figues Press, Los Angeles 2008
http://www.lesfigues.com

Ausgewählte Erzählungen von Axel Thormählen, zweisprachig

Erstmalig sind einige von Axel Thormählens Erzählungen nun auch in deutscher Sprache als Buch zugänglich. In der Sammlung lösen sich Geschichten verschiedensten Inhalts ab, von der Weihnachtsgeschichte 23. Dezember bis zur Liebesgeschichte An den Wurten. Vertreten sind auch Der Bauarbeiter, der unser Leben ständig mit Lärm unterbricht, sowie jener merkwürdige Kirchendiener Thomas in den Kathedralen unserer Welt und die alte Frau mit dem Ausblick auf den Wasserturm als das Übriggebliebene. Der Ablauf der Dinge gestaltet sich nun oft so; Krankheit, Heilungsprozeß und Sterben gehen Hand in Hand. Das weiß auch u.a. Der Glückliche, während Der Kirchgänger noch nach dem monumentalen Sein im Leben sucht. Nutzen wir also die Besuchszeit, in der alles in kleine Teile zerbricht, immer und immer wieder.

"Hinter Thormählens Sprachwitz steckt ein Philosoph!"
"Kunst + Kultur" No. 1/09


Bestellung für A Happy Man oder Der Glückliche an Jens Bolm oder Buchhandlung Wohlers .


A Happy Man oder Der Glückliche
Wenn Wörter töten könnten

Axel Thormählens Literatur-Thriller Wenn Wörter töten könnten ist ein mit einer gehörigen Portion Satire angereicherter, spannender Roman, dessen Handlungen sich hinter den Kulissen des Literatur-Betriebs abspielen. Die verschiedenen Intrigen dehnen sich von Hamburg bis ins schwedische Universitätsstädtchen Lund, um auf der Insel Gotland ihre Auflösung zu finden.

Hier ein Ausschnitt

Erschien Anfang September 2009 in einer Neuauflage beim jmb-Verlag.

Wenn wörter töten könnten
Hanky

Roman von Axel Thormählen
(Merlin Verlag)

Hanky ist der erste Roman des Autors und erschien 1978 beim Merlin Verlag. Wie auch im darauffolgenden Roman Hanna ist der Handlungsort das Weserstädtchen Brake, doch abspielen könnten sich die Handlungen auch in jeder anderen Kleinstadt. Während der Alkoholiker Hanky von den Kleinbürgern wegen seiner Homosexualität geschnitten und als Aussätziger behandelt wird, ist es bei Hanna die „Sünde der Frau“, die Anstoß erregt.

Hier zwei Ausschnitte aus dem Roman „Hanky“, den die FAZ mit den Worten „mehr als eine Talentprobe, sondern ein Kunstwerk hohen Grades“ lobte.

www.merlin-verlag.de/bestell.htm

Hanky
Hanna

Der Roman Hanna beschäftigt sich mit der Möglichkeit eines in Verruf geratenen jungen Mädchens, ihr eigenes Leben wieder in die Hand zu nehmen und sich in einer Umwelt voller Vorurteile und Doppelmoral als Individuum zu behaupten

Hier ein Ausschnitt

www.merlin-verlag.de/bestell.htm

hanna